Αναπτυξιακά Ορόσημα

Τι είναι τα Αναπτυξιακά Ορόσημα Λόγου και Ομιλίας;

Πρόκειται για «στάδια» επικοινωνίας, λόγου και ομιλίας που προκύπτουν για κάθε ηλικία μέσω ειδικών, σταθμισμένων εργαλείων που μετρούν τις δεξιότητες των παιδιών αυτής της ηλικίας. Γνωρίζουμε ότι η πλειοψηφία των παιδιών κατακτά μια δεξιότητα σε μία συγκεκριμένη ηλικία. Η ηλικία αυτή θεωρείται η αναμενόμενη ηλικία κατάκτησης της συγκεκριμένης δεξιότητας. Για παράδειγμα, περιμένουμε ένα παιδί να μιμείται μεμονομένες λέξεις στην ηλικία 13-18 μηνών, γιατί η πλειοψηφία των παιδιών κατακτούν τη δεξιότητα αυτή στη συγκεκριμένη περίπου ηλικία.

Τι είναι τα Αναπτυξιακά Ορόσημα Λόγου και Ομιλίας;

Πρόκειται για «στάδια» επικοινωνίας, λόγου και ομιλίας που προκύπτουν για κάθε ηλικία μέσω ειδικών, σταθμισμένων εργαλείων που μετρούν τις δεξιότητες των παιδιών αυτής της ηλικίας. Γνωρίζουμε ότι η πλειοψηφία των παιδιών κατακτά μια δεξιότητα σε μία συγκεκριμένη ηλικία. Η ηλικία αυτή θεωρείται η αναμενόμενη ηλικία κατάκτησης της συγκεκριμένης δεξιότητας. Για παράδειγμα, περιμένουμε ένα παιδί να μιμείται μεμονομένες λέξεις στην ηλικία 13-18 μηνών, γιατί η πλειοψηφία των παιδιών κατακτούν τη δεξιότητα αυτή στη συγκεκριμένη περίπου ηλικία.

Θα πρέπει, όμως, να θυμόμαστε ότι το κάθε παιδί είναι διαφορετικό και έχει το δικό του ρυθμό εξέλιξης. Η απόκλιση του παιδιού από τα ορόσημα δεν είναι απαραίτητα ανησυχητική. Ωστόσο, καλό είναι οι γονείς να ρωτήσουν τη γνώμη του παιδιάτρου τους ή ενός λογοθεραπευτή. Παρακάτω, μπορείτε να συμβουλευτείτε τα αναπτυξιακά ορόσημα για παιδάκια από 0 μηνών εώς 7 ετών.

0-6 ΜΗΝΩΝ

 • Γουργουρίζει και δημιουργεί ευχάριστους ήχους
 • Χρησιμοποιεί διαφορετικό κλάμα για να εκφράσει τις διαφορετικές του ανάγκες
 • Χαμογελάει όταν του μιλάνε
 • Αναγνωρίζει φωνές
 • Εντοπίζει τους ήχους γυρίζοντας το κεφάλι
 • Ακούει κάθε μορφή ομιλίας
 • Χρησιμοποιεί τα φωνήματα /b/, /p/ και /m/ στο βάβισμα
 • Χρησιμοποιεί ήχους ή χειρονομίες για να υποδείξει το τι θέλει
 • Ανταποκρίνεται στο «όχι» και αλλάζει τον τόνο της φωνής

7-12 ΜΗΝΩΝ

 • Καταλαβαίνει το «όχι» και το «καίει»
 • Ανταποκρίνεται σε απλά αιτήματα
 • Καταλαβαίνει και ανταποκρίνεται στο όνομα του
 • Αντιλαμβάνεται λέξεις και απλά αντικείμενα
 • Βαβίζει χρησιμοποιώντας παρατεταμένα και σύντομα σύνολα ήχων
 • Χρησιμοποιεί ένα ευρύ φάσμα ήχων στο βάβισμα
 • Μιμείται τους ήχους της ομιλίας των γύρω του και την μελωδικότητά τους
 • Χρησιμοποιεί και ήχους της ομιλίας εκτός από το κλάμα για να τραβήξει τη προσοχή
 • Ακούει όταν του μιλούν
 • Προσεγγίζει κάποιους ήχους
 • Διαφοροποιεί το βάβισμά του
 • Χρησιμοποιεί την ομιλία για επικοινωνιακό σκοπό για πρώτη φορά
 • Χρησιμοποιεί κατά αποκλειστικότητα τα ουσιαστικά
 • Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο από μία εώς τρεις λέξεις
 • Χρησιμοποιεί συγκεκριμένες χειρονομίες ή φώνηση για να εκφράσει τα θέλω του

13-18 ΜΗΝΩΝ

 • Κατανοεί απλές εντολές
 • Μιμείται μεμονομένες λέξεις
 • Χρησιμοποιεί την μελωδικότητα όπως οι ενήλικες
 • Χρησιμοποιεί την ηχολαλία και νεολογισμούς
 • Απαλείφει κάποια αρχικά και σχεδόν όλα τα τελικά σύμφωνα
 • Χρησιμοποιεί ως επί το πλείστον μη καταληπτή ομιλία
 • Εκτελεί απλές εντολές
 • Επιδεικνύει ένα εώς τρία μέρη του σώματος (παίζοντας με μία κούκλα ή πάνω σε κάποιο άτομο)
 • Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 3-20 λέξεων (περισσότερα ουσιαστικά)
 • Συνδυάζει χειρονομίες και φώνηση
 • Ζητάει πράγματα που επιθυμεί

19-24 ΜΗΝΩΝ

 • Χρησιμοποιεί πιο συχνά λέξεις από ψευδολέξεις - νεολογισμούς
 • Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 50-100 λέξεων ή παραπάνω
 • Έχει αντιληπτικό λεξιλόγιο 300 ή παραπάνω λέξεων
 • Ξεκινά να συνδυάζει ουσιαστικά με ρήματα και ουσιαστικά με επίθετα
 • Ξεκινά να χρησιμοποιεί αντωνυμίες
 • Έχει μη σταθερό έλεγχο της φωνής του
 • Χρησιμοποιεί την κατάλληλη προσωδία στις ερωτήσεις
 • Η ομιλία του είναι καταληπτή περίπου κατά 25-50% σε ξένους
 • Ρωτά και απαντά σε ερωτήσεις του τύπου «τι είναι αυτό;»
 • Ευχαριστιέται να ακούει ιστορίες
 • Γνωρίζει πέντε μέρη του σώματος
 • Γνωρίζει επακριβώς τα ονόματα κάποιων γνώριμων αντικειμένων
 • Καταλαβαίνει κάποιες βασικές κατηγορίες (π.χ. παιχνίδια, φαγητό)
 • Δείχνει τις εικόνες ενός βιβλίου όταν ονομάζονται

2-3 ΧΡΟΝΩΝ

 • Έχει καταληπτή ομιλία κατά 50-75%
 • Κατανοεί την έννοια του «ένα» και του «όλα»
 • Επικοινωνεί της σωματικές του ανάγκες (πριν, κατά τη διάρκεια και μετά)
 • Ζητάει αντικείμενα με το όνομά τους
 • Αναγνωρίζει αρκετά μέρη του σώματος
 • Ακολουθεί διπλές εντολές
 • Κάνει ερωτήσεις μίας ή δύο λέξεων
 • Δημιουργεί φράσεις με δύο εώς τέσσερις λέξεις
 • Χρησιμοποιεί λέξεις γενικού περιεχομένου
 • Συνεχίζει τη χρήση ηχολαλίας όταν συναντά δυσκολίες στην ομιλία
 • Έχει αντιληπτικό λεξικό 500-900 λέξεων
 • Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 50-250 ή περισσότερων λέξεων (έκρηξη λεξιλογίου κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου)
 • Παρουσιάζει πολλαπλά γραμματικά λάθη
 • Καταλαβαίνει τα περισσότερα πράγματα που του/της λένε
 • Κάνει συχνές επαναλήψεις. Ειδικά με τα αρχικά «εγώ» και τις πρώτες συλλαβές
 • Μιλά με δυνατή φωνή
 • Αυξάνει το εύρος του τόνου-συχνότητας της φωνής
 • Χρησιμοποιεί σωστά τα φωνήεντα
 • Χρησιμοποιεί με συνέπεια τα αρχικά σύμφωνα, έστω κι αν αυτά δεν αρθρώνονται πάντα σωστά
 • Συχνά παραλείπει τα μεσαία σύμφωνα
 • Συχνά παραλείπει ή αντικαθιστά τα σύμφωνα σε τελική θέση
 • Χρησιμοποιεί το βοηθητικό ρήμα «είναι»
 • Χρησιμοποιεί ρήματα σε ομαλό αόριστο, μορφήματα κτήσης, αντωνυμίες και προστακτική
 • Διατηρεί το θέμα της συζήτησης και μετά από εναλλαγή πολλών σειρών
 • Απολαμβάνει να ακούει μικρές ιστορίες, τραγούδια και ομοιοκαταληξίες

3-4 ΧΡΟΝΩΝ

 • Κατανοεί τις λειτουργίες των αντικειμένων
 • Αντιλαμβάνεται τις διαφορές στη σημασία (σταμάτα-συνέχισε, μέσα-επάνω, μεγάλο-μικρό)
 • Εκτελεί διπλές και τριπλές εντολές
 • Χρησιμοποιεί την γλώσσα για να εκφράσει τα συναισθήματά του
 • Χρησιμοποιεί τέσσερις με πέντε λέξεις στις προτάσεις
 • Επαναλαμβάνει προτάσεις με 6-13 λέξεις με ακρίβεια
 • Μπορεί να συνεχίζει να χρησιμοποιεί ηχολαλία
 • Χρησιμοποιεί ρήματα και ουσιαστικά πιο συχνά σε μία πρόταση
 • Έχει επίγνωση του παρελθόντος και του μέλλοντος ως χρόνους
 • Έχει αντιληπτικό λεξιλόγιο 1.200-2.000 ή περισσότερων λέξεων
 • Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 800-1.500 ή περισσότερων λέξεων
 • Μπορεί να επαναλαμβάνεται συχνά, να σταματάει απότομα τη ροή της ομιλίας του, να δυσκολεύεται να αναπνεύσει και να κάνει γκριμάτσες κατά την διάρκεια της ομιλίας του
 • Αυξάνει ο ρυθμός της ομιλίας του
 • Η ομιλία του είναι κατά 80% καταληπτή
 • Χρησιμοποιεί τα ρήματα «είμαι» και «είναι» σε μία πρόταση
 • Τοποθετεί δύο γεγονότα σε χρονολογική σειρά
 • Εμπλέκεται σε μακροσκελείς συνομιλίες
 • Βελτιώνεται η γραμματική του στις προτάσεις, παρόλο που κάποια λάθη παραμένουν
 • Χρησιμοποιεί συνηρημένες λέξεις, ανώμαλους τύπους πληθυντικού, μελλοντικό χρόνο και συνδέσμους
 • Χρησιμοποιεί ομαλό πληθυντικό, κτητικές αντωνυμίες και ρήματα αορίστου
 • Χρησιμοποιεί έναν αυξανόμενο αριθμό σύνθετων ή πολύπλοκων προτάσεων
 • Ρωτά και απαντά σε απλές ερωτήσεις (ποιος, τι, που, γιατί)
 • Κάνει ερωτήσεις και απαιτεί λεπτομέρειες στις απαντήσεις
 • Ψιθυρίζει
 • Παράγει το 50% των συμφώνων και συμπλεγμάτων

4-5 ΧΡΟΝΩΝ

 • Μιμείται την αρίθμηση μέχρι το πέντε
 • Αντιλαμβάνεται τις έννοιες του χώρου
 • Αναγνωρίζει 1-3 χρώματα
 • Έχει αντιληπτικό λεξιλόγιο 10.000 ή περισσότερων λέξεων
 • Μετρά μέχρι το δέκα
 • Ακούει μικρές, απλές ιστορίες και μπορεί να απαντήσει σε ερωτήσεις για αυτές
 • Κάνει ερωτήσεις για την λειτουργία των πραγμάτων
 • Χρησιμοποιεί πιο συχνά ορθές γραμματικά προτάσεις
 • Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 900-2.000 ή περισσότερων λέξεων
 • Χρησιμοποιεί προτάσεις τεσσάρων με οχτώ λέξεων
 • Απαντά σε ερωτήσεις που χωρίζονται σε δύο μέρη
 • Ρωτά τη σημασία λέξεων
 • Μιλά με ρυθμό περίπου 186 λέξεων το λεπτό
 • Μειώνει τον συνολικό αριθμό επαναλήψεων στην ομιλία του
 • Μειώνει σημαντικά τον αριθμό των επίμονων ηχητικών παραλήψεων και αντικαταστάσεων
 • Παραλείπει συχνά τα σύμφωνα σε μεσαία θέση
 • Η ομιλία του είναι καταληπτή στους ξένους ακόμα κι αν υπάρχουν ακόμα κάποια αρθρωτικά λάθη
 • Μιλά για τις εμπειρίες στο σχολείο, με τους φίλους, στο σπίτι κτλ.
 • Παράγει τα σύμφωνα με 90% ακρίβεια

5-6 ΧΡΟΝΩΝ

 • Κάνει ερωτήσεις τύπου «πώς»
 • Ονομάζει 6 βασικά χρώματα και 3 βασικά σχήματα
 • Κάνει ερωτήσεις που εισάγονται με το πώς
 • Απαντάει προφορικά στο «γεια» και στο «πώς είσαι»
 • Χρησιμοποιεί κατάλληλα παρελθοντικό και μελλοντικό χρόνο
 • Χρησιμοποιεί συνδέσμους
 • Έχει αντιληπτικό λεξιλόγιο περίπου 13.000 λέξεων
 • Ονομάζει με τη σειρά τις μέρες της εβδομάδας
 • Μετρά με τη σειρά μέχρι το 30
 • Συνεχίζει τη δραστική αύξηση του λεξιλογίου
 • Χρησιμοποιεί προτάσεις των τεσσάρων με έξι λέξεων
 • Αντικαθιστά τους ήχους περιστασιακά
 • Ανταλλάσει πληροφορίες και κάνει ερωτήσεις
 • Χρησιμοποιεί προτάσεις με λεπτομέρειες
 • Αναπαράγει με ακρίβεια ιστορίες
 • Τραγουδά ολόκληρα τραγούδια και απαγγέλει παιδικά ποιήματα
 • Επικοινωνεί με ευκολία με ενήλικες και άλλα παιδιά
 • Χρησιμοποιεί τις περισσότερες φορές κατάλληλη γραμματική

6-7 ΧΡΟΝΩΝ

 • Αντιλαμβάνεται το δεξιά και το αριστερά
 • Ονομάζει μερικά γράμματα, αριθμούς και νομίσματα
 • Βάζει σε σειρά τους αριθμούς
 • Χρησιμοποιεί με συνεχώς αυξανόμενο τρόπο σύνθετες περιγραφές
 • Εμπλέκεται σε συζητήσεις
 • Έχει αντιληπτικό λεξιλόγιο περίπου 20.000 λέξεων
 • Χρησιμοποιεί προτάσεις περίπου έξι λέξεων
 • Κατανοεί τις περισσότερες χρονικές έννοιες
 • Μετρά μέχρι το 100
 • Χρησιμοποιεί κατάλληλα τα περισσότερα μορφήματα
 • Χρησιμοποιεί κατάλληλα την παθητική φωνή

ΗΛΙΚΙΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗΣ ΦΩΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΩΝ

ΗΛΙΚΙΕΣ ΦΩΝΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΑ

2.6 – 3.0 γ (γα-γο), γκ (γκα-γκο-γκε-γκι), κ (κα-κο-κε-κι), μ, π, μπ, τ, ν (νια)

3,0 – 3,6 β, ν, ντ, χ, γ (γε-γι)

3,6 – 4,0 φ, λ ,σ, ζ σπ, πλ, κλ, βλ, κν, πν, βγ

4,0 – 4,6 δ, θ, λ (λια-λιε-λιο) φλ, στ, σκ, σχ, χτ, τρ, κρ, δγια, ζμ μν, ξ, ψ

4,6 – 5,0 τζ, τσ σφ, βρ, ντρ, χν, ζγ, φτ

5,0 – 5,6 γλ, γρ, στρ

5,6 – 6,0 ρ δρ, θρ, χτρ, φτχια

0