Αναπτυξιακά Ορόσημα

Τι είναι τα Αναπτυξιακά Ορόσημα Λόγου και Ομιλίας;

Πρόκειται για «στάδια» επικοινωνίας, λόγου και ομιλίας που προκύπτουν για κάθε ηλικία μέσω ειδικών, σταθμισμένων εργαλείων που μετρούν τις δεξιότητες των παιδιών αυτής της ηλικίας. Γνωρίζουμε ότι η πλειοψηφία των παιδιών κατακτά μια δεξιότητα σε μία συγκεκριμένη ηλικία. Η ηλικία αυτή θεωρείται η αναμενόμενη ηλικία κατάκτησης της συγκεκριμένης δεξιότητας. Για παράδειγμα, περιμένουμε ένα παιδί να μιμείται μεμονομένες λέξεις στην ηλικία 13-18 μηνών, γιατί η πλειοψηφία των παιδιών κατακτούν τη δεξιότητα αυτή στη συγκεκριμένη περίπου ηλικία.

Τι είναι τα Αναπτυξιακά Ορόσημα Λόγου και Ομιλίας;

Πρόκειται για «στάδια» επικοινωνίας, λόγου και ομιλίας που προκύπτουν για κάθε ηλικία μέσω ειδικών, σταθμισμένων εργαλείων που μετρούν τις δεξιότητες των παιδιών αυτής της ηλικίας. Γνωρίζουμε ότι η πλειοψηφία των παιδιών κατακτά μια δεξιότητα σε μία συγκεκριμένη ηλικία. Η ηλικία αυτή θεωρείται η αναμενόμενη ηλικία κατάκτησης της συγκεκριμένης δεξιότητας. Για παράδειγμα, περιμένουμε ένα παιδί να μιμείται μεμονομένες λέξεις στην ηλικία 13-18 μηνών, γιατί η πλειοψηφία των παιδιών κατακτούν τη δεξιότητα αυτή στη συγκεκριμένη περίπου ηλικία.

Θα πρέπει, όμως, να θυμόμαστε ότι το κάθε παιδί είναι διαφορετικό και έχει το δικό του ρυθμό εξέλιξης. Η απόκλιση του παιδιού από τα ορόσημα δεν είναι απαραίτητα ανησυχητική. Ωστόσο, καλό είναι οι γονείς να ρωτήσουν τη γνώμη του παιδιάτρου τους ή ενός λογοθεραπευτή. Παρακάτω, μπορείτε να συμβουλευτείτε τα αναπτυξιακά ορόσημα για παιδάκια από 0 μηνών εώς 7 ετών.

0-6 ΜΗΝΩΝ

 • Γουργουρίζει και δημιουργεί ευχάριστους ήχους
 • Χρησιμοποιεί διαφορετικό κλάμα για να εκφράσει τις διαφορετικές του ανάγκες
 • Χαμογελάει όταν του μιλάνε
 • Αναγνωρίζει φωνές
 • Εντοπίζει τους ήχους γυρίζοντας το κεφάλι
 • Ακούει κάθε μορφή ομιλίας
 • Χρησιμοποιεί τα φωνήματα /b/, /p/ και /m/ στο βάβισμα
 • Χρησιμοποιεί ήχους ή χειρονομίες για να υποδείξει το τι θέλει
 • Ανταποκρίνεται στο «όχι» και αλλάζει τον τόνο της φωνής

7-12 ΜΗΝΩΝ

 • Καταλαβαίνει το «όχι» και το «καίει»
 • Ανταποκρίνεται σε απλά αιτήματα
 • Καταλαβαίνει και ανταποκρίνεται στο όνομα του
 • Αντιλαμβάνεται λέξεις και απλά αντικείμενα
 • Βαβίζει χρησιμοποιώντας παρατεταμένα και σύντομα σύνολα ήχων
 • Χρησιμοποιεί ένα ευρύ φάσμα ήχων στο βάβισμα
 • Μιμείται τους ήχους της ομιλίας των γύρω του και την μελωδικότητά τους
 • Χρησιμοποιεί και ήχους της ομιλίας εκτός από το κλάμα για να τραβήξει τη προσοχή
 • Ακούει όταν του μιλούν
 • Προσεγγίζει κάποιους ήχους
 • Διαφοροποιεί το βάβισμά του
 • Χρησιμοποιεί την ομιλία για επικοινωνιακό σκοπό για πρώτη φορά
 • Χρησιμοποιεί κατά αποκλειστικότητα τα ουσιαστικά
 • Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο από μία εώς τρεις λέξεις
 • Χρησιμοποιεί συγκεκριμένες χειρονομίες ή φώνηση για να εκφράσει τα θέλω του

13-18 ΜΗΝΩΝ

 • Κατανοεί απλές εντολές
 • Μιμείται μεμονομένες λέξεις
 • Χρησιμοποιεί την μελωδικότητα όπως οι ενήλικες
 • Χρησιμοποιεί την ηχολαλία και νεολογισμούς
 • Απαλείφει κάποια αρχικά και σχεδόν όλα τα τελικά σύμφωνα
 • Χρησιμοποιεί ως επί το πλείστον μη καταληπτή ομιλία
 • Εκτελεί απλές εντολές
 • Επιδεικνύει ένα εώς τρία μέρη του σώματος (παίζοντας με μία κούκλα ή πάνω σε κάποιο άτομο)
 • Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 3-20 λέξεων (περισσότερα ουσιαστικά)
 • Συνδυάζει χειρονομίες και φώνηση
 • Ζητάει πράγματα που επιθυμεί

19-24 ΜΗΝΩΝ

 • Χρησιμοποιεί πιο συχνά λέξεις από ψευδολέξεις - νεολογισμούς
 • Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 50-100 λέξεων ή παραπάνω
 • Έχει αντιληπτικό λεξιλόγιο 300 ή παραπάνω λέξεων
 • Ξεκινά να συνδυάζει ουσιαστικά με ρήματα και ουσιαστικά με επίθετα
 • Ξεκινά να χρησιμοποιεί αντωνυμίες
 • Έχει μη σταθερό έλεγχο της φωνής του
 • Χρησιμοποιεί την κατάλληλη προσωδία στις ερωτήσεις
 • Η ομιλία του είναι καταληπτή περίπου κατά 25-50% σε ξένους
 • Ρωτά και απαντά σε ερωτήσεις του τύπου «τι είναι αυτό;»
 • Ευχαριστιέται να ακούει ιστορίες
 • Γνωρίζει πέντε μέρη του σώματος
 • Γνωρίζει επακριβώς τα ονόματα κάποιων γνώριμων αντικειμένων
 • Καταλαβαίνει κάποιες βασικές κατηγορίες (π.χ. παιχνίδια, φαγητό)
 • Δείχνει τις εικόνες ενός βιβλίου όταν ονομάζονται

2-3 ΧΡΟΝΩΝ

 • Έχει καταληπτή ομιλία κατά 50-75%
 • Κατανοεί την έννοια του «ένα» και του «όλα»
 • Επικοινωνεί της σωματικές του ανάγκες (πριν, κατά τη διάρκεια και μετά)
 • Ζητάει αντικείμενα με το όνομά τους
 • Αναγνωρίζει αρκετά μέρη του σώματος
 • Ακολουθεί διπλές εντολές
 • Κάνει ερωτήσεις μίας ή δύο λέξεων
 • Δημιουργεί φράσεις με δύο εώς τέσσερις λέξεις
 • Χρησιμοποιεί λέξεις γενικού περιεχομένου
 • Συνεχίζει τη χρήση ηχολαλίας όταν συναντά δυσκολίες στην ομιλία
 • Έχει αντιληπτικό λεξικό 500-900 λέξεων
 • Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 50-250 ή περισσότερων λέξεων (έκρηξη λεξιλογίου κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου)
 • Παρουσιάζει πολλαπλά γραμματικά λάθη
 • Καταλαβαίνει τα περισσότερα πράγματα που του/της λένε
 • Κάνει συχνές επαναλήψεις. Ειδικά με τα αρχικά «εγώ» και τις πρώτες συλλαβές
 • Μιλά με δυνατή φωνή
 • Αυξάνει το εύρος του τόνου-συχνότητας της φωνής
 • Χρησιμοποιεί σωστά τα φωνήεντα
 • Χρησιμοποιεί με συνέπεια τα αρχικά σύμφωνα, έστω κι αν αυτά δεν αρθρώνονται πάντα σωστά
 • Συχνά παραλείπει τα μεσαία σύμφωνα
 • Συχνά παραλείπει ή αντικαθιστά τα σύμφωνα σε τελική θέση
 • Χρησιμοποιεί το βοηθητικό ρήμα «είναι»
 • Χρησιμοποιεί ρήματα σε ομαλό αόριστο, μορφήματα κτήσης, αντωνυμίες και προστακτική
 • Διατηρεί το θέμα της συζήτησης και μετά από εναλλαγή πολλών σειρών
 • Απολαμβάνει να ακούει μικρές ιστορίες, τραγούδια και ομοιοκαταληξίες

3-4 ΧΡΟΝΩΝ

 • Κατανοεί τις λειτουργίες των αντικειμένων
 • Αντιλαμβάνεται τις διαφορές στη σημασία (σταμάτα-συνέχισε, μέσα-επάνω, μεγάλο-μικρό)
 • Εκτελεί διπλές και τριπλές εντολές
 • Χρησιμοποιεί την γλώσσα για να εκφράσει τα συναισθήματά του
 • Χρησιμοποιεί τέσσερις με πέντε λέξεις στις προτάσεις
 • Επαναλαμβάνει προτάσεις με 6-13 λέξεις με ακρίβεια
 • Μπορεί να συνεχίζει να χρησιμοποιεί ηχολαλία
 • Χρησιμοποιεί ρήματα και ουσιαστικά πιο συχνά σε μία πρόταση
 • Έχει επίγνωση του παρελθόντος και του μέλλοντος ως χρόνους
 • Έχει αντιληπτικό λεξιλόγιο 1.200-2.000 ή περισσότερων λέξεων
 • Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 800-1.500 ή περισσότερων λέξεων
 • Μπορεί να επαναλαμβάνεται συχνά, να σταματάει απότομα τη ροή της ομιλίας του, να δυσκολεύεται να αναπνεύσει και να κάνει γκριμάτσες κατά την διάρκεια της ομιλίας του
 • Αυξάνει ο ρυθμός της ομιλίας του
 • Η ομιλία του είναι κατά 80% καταληπτή
 • Χρησιμοποιεί τα ρήματα «είμαι» και «είναι» σε μία πρόταση
 • Τοποθετεί δύο γεγονότα σε χρονολογική σειρά
 • Εμπλέκεται σε μακροσκελείς συνομιλίες
 • Βελτιώνεται η γραμματική του στις προτάσεις, παρόλο που κάποια λάθη παραμένουν
 • Χρησιμοποιεί συνηρημένες λέξεις, ανώμαλους τύπους πληθυντικού, μελλοντικό χρόνο και συνδέσμους
 • Χρησιμοποιεί ομαλό πληθυντικό, κτητικές αντωνυμίες και ρήματα αορίστου
 • Χρησιμοποιεί έναν αυξανόμενο αριθμό σύνθετων ή πολύπλοκων προτάσεων
 • Ρωτά και απαντά σε απλές ερωτήσεις (ποιος, τι, που, γιατί)
 • Κάνει ερωτήσεις και απαιτεί λεπτομέρειες στις απαντήσεις
 • Ψιθυρίζει
 • Παράγει το 50% των συμφώνων και συμπλεγμάτων

4-5 ΧΡΟΝΩΝ

 • Μιμείται την αρίθμηση μέχρι το πέντε
 • Αντιλαμβάνεται τις έννοιες του χώρου
 • Αναγνωρίζει 1-3 χρώματα
 • Έχει αντιληπτικό λεξιλόγιο 10.000 ή περισσότερων λέξεων
 • Μετρά μέχρι το δέκα
 • Ακούει μικρές, απλές ιστορίες και μπορεί να απαντήσει σε ερωτήσεις για αυτές
 • Κάνει ερωτήσεις για την λειτουργία των πραγμάτων
 • Χρησιμοποιεί πιο συχνά ορθές γραμματικά προτάσεις
 • Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 900-2.000 ή περισσότερων λέξεων
 • Χρησιμοποιεί προτάσεις τεσσάρων με οχτώ λέξεων
 • Απαντά σε ερωτήσεις που χωρίζονται σε δύο μέρη
 • Ρωτά τη σημασία λέξεων
 • Μιλά με ρυθμό περίπου 186 λέξεων το λεπτό
 • Μειώνει τον συνολικό αριθμό επαναλήψεων στην ομιλία του
 • Μειώνει σημαντικά τον αριθμό των επίμονων ηχητικών παραλήψεων και αντικαταστάσεων
 • Παραλείπει συχνά τα σύμφωνα σε μεσαία θέση
 • Η ομιλία του είναι καταληπτή στους ξένους ακόμα κι αν υπάρχουν ακόμα κάποια αρθρωτικά λάθη
 • Μιλά για τις εμπειρίες στο σχολείο, με τους φίλους, στο σπίτι κτλ.
 • Παράγει τα σύμφωνα με 90% ακρίβεια

5-6 ΧΡΟΝΩΝ

 • Κάνει ερωτήσεις τύπου «πώς»
 • Ονομάζει 6 βασικά χρώματα και 3 βασικά σχήματα
 • Κάνει ερωτήσεις που εισάγονται με το πώς
 • Απαντάει προφορικά στο «γεια» και στο «πώς είσαι»
 • Χρησιμοποιεί κατάλληλα παρελθοντικό και μελλοντικό χρόνο
 • Χρησιμοποιεί συνδέσμους
 • Έχει αντιληπτικό λεξιλόγιο περίπου 13.000 λέξεων
 • Ονομάζει με τη σειρά τις μέρες της εβδομάδας
 • Μετρά με τη σειρά μέχρι το 30
 • Συνεχίζει τη δραστική αύξηση του λεξιλογίου
 • Χρησιμοποιεί προτάσεις των τεσσάρων με έξι λέξεων
 • Αντικαθιστά τους ήχους περιστασιακά
 • Ανταλλάσει πληροφορίες και κάνει ερωτήσεις
 • Χρησιμοποιεί προτάσεις με λεπτομέρειες
 • Αναπαράγει με ακρίβεια ιστορίες
 • Τραγουδά ολόκληρα τραγούδια και απαγγέλει παιδικά ποιήματα
 • Επικοινωνεί με ευκολία με ενήλικες και άλλα παιδιά
 • Χρησιμοποιεί τις περισσότερες φορές κατάλληλη γραμματική

6-7 ΧΡΟΝΩΝ

 • Αντιλαμβάνεται το δεξιά και το αριστερά
 • Ονομάζει μερικά γράμματα, αριθμούς και νομίσματα
 • Βάζει σε σειρά τους αριθμούς
 • Χρησιμοποιεί με συνεχώς αυξανόμενο τρόπο σύνθετες περιγραφές
 • Εμπλέκεται σε συζητήσεις
 • Έχει αντιληπτικό λεξιλόγιο περίπου 20.000 λέξεων
 • Χρησιμοποιεί προτάσεις περίπου έξι λέξεων
 • Κατανοεί τις περισσότερες χρονικές έννοιες
 • Μετρά μέχρι το 100
 • Χρησιμοποιεί κατάλληλα τα περισσότερα μορφήματα
 • Χρησιμοποιεί κατάλληλα την παθητική φωνή

ΗΛΙΚΙΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗΣ ΦΩΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΩΝ

ΗΛΙΚΙΕΣ ΦΩΝΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΑ

2.6 – 3.0 γ (γα-γο), γκ (γκα-γκο-γκε-γκι), κ (κα-κο-κε-κι), μ, π, μπ, τ, ν (νια)

3,0 – 3,6 β, ν, ντ, χ, γ (γε-γι)

3,6 – 4,0 φ, λ ,σ, ζ σπ, πλ, κλ, βλ, κν, πν, βγ

4,0 – 4,6 δ, θ, λ (λια-λιε-λιο) φλ, στ, σκ, σχ, χτ, τρ, κρ, δγια, ζμ μν, ξ, ψ

4,6 – 5,0 τζ, τσ σφ, βρ, ντρ, χν, ζγ, φτ

5,0 – 5,6 γλ, γρ, στρ

5,6 – 6,0 ρ δρ, θρ, χτρ, φτχια

0

Πολιτική για τα cookies

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣCOOKIEΔΙΑΡΚΕΙΑ
google.com_ga
_gat
_gid
1P_JAR
APISID
DV
HSID
NID
SAPISID
SID
SIDCC
SSID
UULE
Τα cookies στατιστικής ανάλυσης βοηθούν τους ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας να καταλάβουν πώς διαδρούν οι επισκέπτες με την ιστοσελίδας συλλέγοντας και αποστέλλοντας ανώνυμες πληροφορίες.